Viervlek heeft ‘huidje’ achtergelaten en vliegt nu rond.

Viervlek – Libellula quadrimaculata – man
Viervlek – Libellula quadrimaculata – man
Viervlek larve huid – Libellula quadrimaculata

 

error: Content is protected !!