Duiventillen

Duiventillen, Duiventorens, Duifhuis, Duifbehuizing, Duivenzolder, Duivenslag, Duivenslagpoort, Duivenpoort tot Duivenkot en Duivenhok allemaal benamingen welke te maken hebben met het houden van duiven door de mens.
Duiven houden voor vleesconsumptie en mest voor het land is een oude cultuur welke teruggaat tot 4500 jaar voor Christus. In vele oude beschavingen had de duif een belangrijke- tot zelfs een heilige plaats.
Bijzondere culturen waren het houden van zeer grote aantallen duiven, tot tienduizenden,  in torens in Egypte. Ook Perzische, Afghaanse en Indiase beschavingen zijn bekend van duiven houderijen. In de latere culturen van Grieken, Romeinen en de Arabische werd de duif vanwege zijn uitstekende oriëntatievermogen al voor het overbrengen van berichten gebruikt. Hier in het oosten ligt de bakermat van duivenrassen.
Vanwege het grote belang wat de duif voor de mens betekende werd er graag voor duivenonderdak gezorgd. Zoals in het Turkse Cappadocië is een innige band van mens en duif in het “samenonderdak” te zien.
In Nederland was het houden van duiven een “heerlijk recht” dat voorbehouden was aan kasteelheren of landeigenaren. Ook hier was het belang smakelijk vlees en goede mest.

Nederland

Overige Europa