Scholekster z’n tepiettepiet is steeds minder te horen door teruglopend voedselaanbod en broedgelegenheid.

Scholekster – Haematopus ostralegus
Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
error: Content is protected !!