Mei herinnering. Rode wouw, bijzonder dat deze de laatste jaren hier broedvogel is.

error: Content is protected !!