Jeneverbes en Struikheide een oude en prachtige combinatie!

Jeneverbes – Juniperus communis, Struikheide – Calluna vulgaris – Ter Horsterzand.   Vrouwelijke schijnbessen!
error: Content is protected !!