Grote zilverreiger. Bij Steenwijk een zeldzame broedplaats! Grootste aantal broedparen in Flevopolders.

Grote zilvereiger – Ardea alba
error: Content is protected !!