Grote bonte specht, jonge vogel (met rode pet) verkend de buitenwereld.

Grote bonte specht – Dendrocopos major – juv
error: Content is protected !!