Schiermonnikoog

Eiland gevoel “op de grens” met zomer/herfst. Texel – De slufter

Vuurjuffer – Pyrrhosoma nymphula. Met deze soort als een van de eersten is het vliegseizoen van de libellen is nu volop gestart.

Limburg, landschappelijk een bijzondere en fraaie Nederlandse provincie.

Blauwborst – Luscinia svecica, kleurrijke zomer vogel van moeras en rietland.

Ekster, Pica pica, het is geen zwart-wit wat je aan hem ziet!

Holenduif – Columba oenas, heeft in tegenstelling tot de Houtduif geen witte halsvlek.

Holenduif – Columba oenas

Appelvinken festijn op voerplaats.

Ransuilen vormen in het winterseizoen grote groepen op gezamenlijke slaapplaatsen. Hier, in midden Nederland, zijn 46 op 1 slaapplaats geteld. Op 17-3-18 nog 5 stuks aanwezig.

Ransuil – Asio otus

Ransuil – Asio otus

Ransuil – Asio otus

Ransuil – Asio otus

Kramsvogel, zoekt met vorst in de dorpen de tuinen op voor vruchten en ander voedsel.