Friese waddenkust altijd een levendige / dynamische ruimte.

Slikken en geulen horen bij elkaar. Zoutminnende planten als pioniers op het wad.

Tureluurs -Tringa totanus- merendeels in winters verenpak op het wad. Gaan binnenkort landwaarts.

Bergeenden -Tadorna tadorna- nu nog in groepsverband.

Knobbelzwanen -Cygnus olor- maken in het avondlicht een landing om op een veilige plek de nacht door te brengen.

error: Content is protected !!