Gierzwaluwen, krop vol voer voor jongen, binnenkort vertrek richting Mali & Congo om volgend voorjaar hier te broeden.

Gierzwaluw – Apus apus    in de uitgezette krop ca. 500 à 1500 insecten !!!
Gierzwaluw – Apus apus
Gierzwaluw – Apus apus