Ransuilen vormen in het winterseizoen grote groepen op gezamenlijke slaapplaatsen. Hier, in midden Nederland, zijn 46 op 1 slaapplaats geteld. Op 17-3-18 nog 5 stuks aanwezig.

Ransuil – Asio otus

Ransuil – Asio otus

Ransuil – Asio otus

Ransuil – Asio otus

Kramsvogel, zoekt met vorst in de dorpen de tuinen op voor vruchten en ander voedsel.

Weerribben in goudkleurig riet stemming.

Grote kruisbek. Diever – Holland


Middelste Bonte Specht, Veenklooster – Holland

IJsvogel: ook een kikker is welkom!

Grote Zilverreiger -Ardea alba- sinds de jaren ’80 van de vorige eeuw broedvogel in Nederland. Vogels uit de Auken, naast Steenwijk, worden hier regelmatig gezien.

Grauweganzen in Nederland: 40 jaar geleden zeldzaam, nu algemeen aanwezig.

Jette Klijnsma, Commissaris van de Koning, in haar nopjes met fotoboek HAVELTERZAND

Putter weet de zaden van Teunisbloemen te vinden!