Vuurjuffer – Pyrrhosoma nymphula. Met deze soort als een van de eersten is het vliegseizoen van de libellen is nu volop gestart.

Limburg, landschappelijk een bijzondere en fraaie Nederlandse provincie.

Holtingerzand, ooit hier als militair geoefend met springstof, nu waardevolle natuur.

Blauwborst – Luscinia svecica, kleurrijke zomer vogel van moeras en rietland.

Ekster, Pica pica, het is geen zwart-wit wat je aan hem ziet!

Holenduif – Columba oenas, heeft in tegenstelling tot de Houtduif geen witte halsvlek.

Holenduif – Columba oenas

Appelvinken festijn op voerplaats.

Ransuilen vormen in het winterseizoen grote groepen op gezamenlijke slaapplaatsen. Hier, in midden Nederland, zijn 46 op 1 slaapplaats geteld. Op 17-3-18 nog 5 stuks aanwezig.

Ransuil – Asio otus

Ransuil – Asio otus

Ransuil – Asio otus

Ransuil – Asio otus

Kramsvogel, zoekt met vorst in de dorpen de tuinen op voor vruchten en ander voedsel.

Weerribben in goudkleurig riet stemming.